Lieke

Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus
Automaattinen versionhallinta pitää huolen, että koko henkilöstöllä on samat tiedot samanaikaisesti.

Liekkeen idea on saanut syntynsä läheltä piti -tilanteen jälkeisellä kahvitunnilla kajaanilaisella työmaalla. Lomalta palaava asentaja oli aloittamassa purkutöitä piirustusten mukaisesti, kunnes työkaveri tuli moikkaamaan ja kysymään kuulumisia. Suunnitelmat olivat muuttuneet – purkutyöt olivatkin peruttu. Työt keskeytettiin ja lomalta palaavalle asentajalle haettiin viimeisimmät piirustukset.

Rakennusvirheet syntyvät yleensä inhimillisistä tietokatkoksista ja päivittämättömistä työohjeista. Lieke mahdollistaa ajantasaiset piirustukset ja muut työmaan dokumentit suoraan suunnittelijan työpöydältä asentajan mobiililaitteeseen. Versionhallinta on helppoa, koska uusin versio sekä työmaalla tehdyt merkinnät päivittyvät aina edellisten päälle.


Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus
Kun puhelin on taskussa, kulkevat myös kaikki työpaikan dokumentit mukana.

Työmaalla tehtävät merkinnät ja dokumentointi

Yksinkertaisuus on ohjannut sovelluksen tuotekehittelyä. Sovellus on haluttu rakentaa riittävän yksinkertaiseksi, jotta käyttöönotto olisi mahdollisimman nopeaa ja helppoa kaikille käyttäjille. Sovellukseen tehtävien päivitysten tulee filosofiamme mukaisesti olla mielekkäitä, virtaviivaisia ja käyttäjälähtöisiä.

Työmaalla voidaan tehdä tarvittavia merkintöjä piirto-, teksti-, mittaviiva- sekä symbolipiirtotyökaluilla. Piirustuksiin on mahdollista upottaa valokuvia samaan kohtaan, josta valokuva on otettu. Tiedot ovat koko työmaan käytössä heti merkintöjen tekemisen jälkeen.

Kun mobiililaite on offline-tilassa, sovelluksessa tehdyt merkinnät päivittyvät automaattisesti laitteen saavuttaessa jälleen verkkoyhteyden. Piirtotoiminnossa tehdyt merkinnät tallentuvat automaattisesti, eikä sovelluksesta ole mahdollista vahingossa poistaa dokumentteja, valokuvia tai piirustuksia.


Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus
Lieke toimii linkkinä työmaan ja toimiston välillä.

Web-sovelluksessa hallinnoidaan tietoja

Projektihallinnassa voidaan määritellä käyttäjäkohtaisesti henkilön oikeudet. Kaikkien projektien ei tarvitse näkyä kaikille, jolloin oikean tiedon löytäminen helpottuu. Käyttäjälle voidaan valita katselu- tai muokkausoikeudet kaikkiin eri aineistoihin, työtehtävien mukaisesti.

Hyödyt:

 • Tietokatkoksista johtuvien rakennusvirheiden mahdollisuus pienenee.
 • Työmaalla on aina viimeisin versio.
 • Enää ei tarvitse tulostaa useita isoja sarjoja työmaalle.
 • Piirustukset ja työohjeet ovat aina saatavilla puhelimesta.
 • Työmaalla tehdyt merkinnät ja muu dokumentointi ovat koko työmaahallinnon käytettävissä heti.
 • Loppukuvien piirtäminen on yksinkertaisempaa ja nopeampaa, kun työmaan merkinnät ovat kaikki samassa kuvassa.

Lieke yhdistää tiedot ja tekijät!

Liekkeellä pystyy jakamaan käyttäjälle vain ne tiedot, joita hän oikeasti tarvitsee.

Suunnittelu, työnjohto, asentaja, rakennuttaja.

Kaksi sovellusta – yksi työmaalle, toinen toimistolle

Lieke koostuu kahdesta sovelluksesta: työmaalla työskenteleville tarkoitetusta mobiilisovelluksesta ja tiedon jakamiseen tarkoitetusta web-sovelluksesta.

Mobiili- ja web-sovellusten ominaisuudet täydentävät toisiaan, minkä ansiosta ne toimivat saumattomasti rinnakkain, ja molempien sovellusten käyttökokemus säilyy niiden käyttäjille mahdollisimman yksinkertaisena.

Kaksi sovellusta

Lieke on työmaaolosuhteisiin suunniteltu mobiilisovellus, jota hallitaan erillisen web-sovelluksen kautta.

Mobiilisovellus

✅ Selaa dokumentteja yksinkertaisessa kansiohakemistossa
✅ Kätevä ja suosittu valokuvatoiminto.
✅ Tee piirroksiin lisäyksiä, muutoksia ja korjauksia.
✅ Yleisimmät LVI- sekä vesi- ja viemärijärjestelmien piirrosmerkit.
✅ Näe kaikki työmaat suoraan karttanäkymästä.
✅ Offline-työskentely ja automaattinen synkronointi.
✅ Kaikki valikot ovat suomeksi.
✅ Toimii Android-käyttöjärjestelmällä.

❌ Yksinkertainen käyttöliittymä ei välttämättä vaadi erillistä käyttökoulutusta.

Web-sovellus

✅ Hallinnoi projekteja.
✅ Lisää uusia työntekijöitä.
✅ Muokkaa työntekijöiden oikeuksia.
✅ Lisää ja poista dokumentteja (versionhallinta, versiohistoria).
✅ Lataa työmaalla tuotettua aineistoa (valokuvat, muokatut dokumentit).
✅ Toimii kaikilla selaimilla.
✅ Kaikki valikot ovat suomeksi.

❌ Yksinkertainen käyttöliittymä ei välttämättä vaadi erillistä käyttökoulutusta.


Sovelluksen tuotekehittelyä on ohjannut tavoite: Tehdään sovellus riittävän yksinkertaiseksi käyttäjälleen, jotta se tulisi käyttöön.


Lieke Sähkö

Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus

Liekkeellä toimitetaan nopeasti sähkösuunnitelmat sekä piirustukset suoraan suunnittelijalta työmaalle asentajille sekä työnjohdolle tarkasteltavaksi. Lieke tallentaa automaattisesti viimeisimmän version, jättäen aiemmat versiot tarkasteltavaksi, jolloin muutosten todentaminen on mahdollista.

Ajantasaiset sähkösuunnitelmat ja sähkökuvat ovat käytettävissä asentajilla mobiililaitteissa kaikkialla. Asennustyöt merkitään suoraan piirustuksiin sähkösymbolein, jolloin punakynäversiot ovat päivitettyinä työnjohdolla sekä suunnittelijalla koko hankkeen ajan.

 • Asentajan työmaamerkinnät ovat reaaliaikaisesti työnjohdon käytettävissä, jolloin voidaan seurata asennustyön etenemistä.
 • Ajantasaiset sähköpiirustukset kaikilla.
 • Nopea muutosten tiedonsiirto.
 • Digitaaliset sähköpiirustukset.
 • Muutokset työmaalla voidaan merkitä piirustuksiin sähkösymbolein, tekstillä sekä pohjakuviin upotettavilla valokuvilla.
 • Sovellus toimii offline-tilassa ja tallentaa merkityt muutokset saavuttaessaan onlinetilan.

Lieke LVI

Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus

Liekkeellä toimitetaan nopeasti lvi-suunnitelmat sekä piirustukset suoraan suunnittelijalta työmaalle asentajille sekä työnjohdolle tarkasteltavaksi. Lieke sovellus tallentaa automaattisesti viimeisimmän version, jättäen aiemmat versiot tarkasteltavaksi, jolloin muutosten todentaminen on mahdollista.

Ajantasaiset LVI-suunnitelmat ja -kuvat ovat käytettävissä asentajilla mobiililaitteissa kaikkialla. Asennustyön poikkeamat voidaan merkitä suoraan piirustuksiin symbolein, jolloin punakynäversiot ovat päivitettyinä työnjohdolla sekä suunnittelijalla koko hankkeen ajan.

Asentajan työmaamerkinnät ovat reaaliaikaisesti työnjohdon käytettävissä, jolloin voidaan seurata asennustyön etenemistä sekä tarkastella kohteen poikkeamia valokuvin.

Mobiililaitteeseen tallennetut suunnitelmat ovat asentajien käytettävissä jatkuvasti. Oman työn ennakoiminen esimerkiksi tarviketilauksissa sekä noudoissa helpottuvat. Lieke sovellus tallentaa tiedon offline-tilassa ja päivittää sen mobiililaitteen saavuttaessa internetyhteyden.

 • Ajantasaiset LVI-piirustukset kaikilla.
 • Nopea muutosten tiedonsiirto.
 • Digitaaliset lvi-piirustukset.
 • Poikkeamat voidaan merkitä piirustuksiin lvi-symbolein, tekstillä sekä pohjakuviin upotettavilla valokuvilla.
 • Muutokset tallentuvat offline-tilassa.

Lieke Raksa

Lieke Sovellus Lieke Suunnittelu Oy sähkösuunnittelu Android-mobiilisovellus

Lieke jakaa kohteen katselmuksissa ja suunnittelukäynneillä merkityt tiedot projektin toimijoille. Yksinkertaiset piirto-, symbolityökalut ja upotetut valokuvat helpottavat kohteen tietojen merkitsemistä ja nopeuttavat suunnittelutyön käynnistymistä.

Työmaan asennustöiden mahdolliset muutokset siirtyvät suunnittelijoille heti, jolloin loppukuvien piirtämisen aikataulut nopeutuvat.

 • Ajantasaiset tiedot kaikilla koko projektin ajan.
 • Digitaaliset pohjapiirustukset.
 • Vähentää eri ohjelmien välillä tapahtuvaa aineistonsiirtoa.
 • Poikkeamat voidaan merkitä piirustuksiin piirtämällä, tekstillä sekä pohjakuviin upotettavilla valokuvilla. Etäisyyksien merkitseminen yksinkertaisella mittatyökalulla.
 • Tiedot tallentuvat offline-tilassa.


Yksinkertainen käyttäjällen ja maksajalleen

Liekkeessä maksat vain siitä mitä tarvitset. Käyttäjäkohtaiset kuukausimaksut ja lyhyet irtisanomiset mahdollistavat hyödyt lyhyissäkin hankkeissa. Lieke hinnoitellaan käyttäjien lukumäärän, projektien keston sekä tallennettavien projektien määrän ja koon perusteella. Se on nopea omaksua, eikä välttämättä vaadi erillisiä lisähintaisia koulutuspäiviä. Pyydä tarjous!

Tutustu Liekkeeseen lataamalla ilmainen kokeiluversio >

Ilmainen kokeilu

Lataa ilmainen kokeiluversio ja tutustu sovellukseen eri ominaisuuksiin valmiissa hiekkalatikkotilassa.


Lieke ei ratkaise kaikkia haasteita työmaalla, mutta varmasti sen, että ajantasaiset piirustukset ja työselostukset ovat kaikilla käytettävissä!

– Ville Keränen
Omistaja, hallituksen puheenjohtaja

Ilmainen kokeilu

Lataa maksuton kokeiluversio Androidille ja testaa sovelluksen ominaisuuksia.