Neljä mennyttä vuosikymmentä ovat olleet nopean teknogisen kehittymisen aikakautta. Lieke Suunnittelun ja sen vuonna 1978 perustetun edeltäjän, Sähköinsinööritoimisto Onni Kettusen, historian aikana on näin ollen totuttu omaksumaan jatkuvasti uusia  toimintatapoja ja innovaatioita arkipäiväisen sähkösuunnittelun ohessa.

Nykyhetken ja tulevaisuuden vaatimusten tunnistamiseksi ja niihin reagoimiseksi menneinä aikoina muodostuneesta valveutuneesta yrityskulttuurista on huomattavaa hyötyä. Lieke Suunnittelussa koko henkilöstön kattavana toiminta-ajatuksena on tunnistaa digitalisaation tuomat suunnittelutyön kehittämismahdollisuudet ja samalla sisäistää viimeisimmät oman ammattialamme teknologiat ja järjestelmät. Tältä pohjalta on hyvä toimia niin, että suunnitelmakokonaisuus on sen hetkiseen tarpeeseen paras mahdollinen. Asiakaslähtöisen ajattelutapamme mukaisesti loppukäyttäjä saa näin tarkoituksenmukaisen ja toimivan ratkaisun.

Neljäs teollinen vallankumous ja digitalisaatio ovat täydessä vauhdissa. Yhden miehen liiketoiminnasta alkunsa saanut yritys pyörii nykyään yhdeksän ammattilaisen voimin. Kolmasosa työntekijöistä toimii nimenomaan uusien rakennusalaa hyödyttävien digitaalisten sovellusten kehittämisen parissa.

40. juhlavuottaan viettävässä  Lieke Suunnittelussa olemme siis valmiina toimimaan jatkossakin perinteidemme velvoittamana ja tulevaisuuden mahdollisuuksien innoittamina. Lupaamme tehdä jämerällä kainuulaisella otteella ennakkoluulotonta ja laadukasta suunnittelutyötä myös tulevina aikoina avoimessa yhteistyössä arvoisien asiakkaidemme kanssa.

Petri Niskanen
Toimitusjohtaja